Najbliższy koncert / wydarzenie:
2017-02-02, Gdynia - Blues Club
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

Rockowe iM Granie
   
  
  

Warsztaty rockowe iM Granie

Pod koniec stycznia Magda wyst?pi?a w Bratys?awie i Wiedniu. Nast?pnie w Domu Kultury Imielin prowadzi?a zaj?cia (jako jeden z czterech wyk?adowców) na pi?ciodniowych warsztatach Rockowe iM Granie, zako?czonych koncertem fina?owym 6 lutego.
Tymczasem rozpocz??y si? zapisy na kolejn? edycj? warsztatów Blues nad Bobrem, gdzie Magda poprowadzi klas? M.P. Masterclass.

Fotogaleria z warsztatów iM Granie


2016-02-09


Magda PR3
   
  Magda PR3
   

Magda wyst?pi?a w Trójce 13 grudnia

Zapis audio i wideo ca?ego koncertu (2×40 minut):
www.polskieradio.pl/9,Trojka/319,Koncert-w-Trojce

Lista utworów:
1. Ticket
2. Life Is Like The Good Old Tasty Wine
3. Rze?b mnie
4. Walking
5. W. (The Other Side of The Blue)
6. Alcoba azul
7. Cler achel
8. Nie b?d? grzeczn? dziewczynk?
9. Come on in My Kitchen
10. Pallet on Your Floor
11. Big Road Blues
12. Too Much Stuff
Utwory 1, 2, 4, 5: muzyka i s?owa Magda Piskorczyk,
utwór 3: do muzyki Magdy Piskorczyk tekst w j?zyku polskim napisa? Bogdan Loebl.

Magda Piskorczyk
(wokal, gitara akustyczna i basowa, perkusja [11], aran?acje)
wyst?pi?a ze swym zespo?em w sk?adzie:
Aleksandra Siemieniuk – gitara dobro, akustyczna i elektryczna;
Bartosz Kazek – perkusja i djembe [11],
plus go?cinnie Urszula Stosio – gitara elektryczna i akustyczna


2015-12-15

  Magda PR3
  
   
Magda w Minimaksie po koncercie

W niedziel? 13 grudnia Magda Piskorczyk wyst?pi?a w Muzycznym Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu.
Po koncercie odby?a si? krótka rozmowa z Leszkiem Adamczykiem w czasie audycji Minimax.
Pierwsze pytanie dotyczy?o... Nutki... ;)

https://soundcloud.com/magda-piskorczyk-media
2015-12-15

  Magda PR3
   
Magda zagra w Trójce
Po raz pierwszy Magda wyst?pi w Studiu im. Agnieszki Osieckiej w Polskim Radiu - w niedziel? 13 grudnia o 20:05.

Transmisja radiowa na ?ywo (50 minut):
www.polskieradio.pl/9,Trojka/319,Koncert-w-Trojce

Retransmisji ca?ego koncertu
b?dzie mo?na pos?ucha? kilka dni pó?niej (tam?e).

Rezerwacja biletów w radiu:
po zapowiedzi prowadz?cego - tel. (22) 333 33 33


2015-12-03

  Blues nad Bobrem 2015
   
Film z Bluesa nad Bobrem

Zapraszamy do obejrzenia filmu podsumowuj?cego XXV edycj? warsztatów i festiwalu Blues nad Bobrem:

https://youtu.be/cCN97yWLIZU

2015-09-21

  Magda uhonorowana w Bia?ymstoku
   
Magda uhonorowana w Bia?ymstoku

12 wrze?nia w ramach Polskiego Dnia Bluesa w Bia?ymstoku ods?oni?tych zosta?o kolejnych sze?? tablic w Alei Bluesa. Prezentuj? imiona i nazwiska muzyków oraz promotorów tej muzyki: Magdy Piskorczyk, Janusza Nowowsiaka, Józefa Hajdasza, Roberta Trusiaka, Andrzeja Wodzi?skiego i Zbigniewa Richtera.

Magda uhonorowana zosta?a bardzo blisko tabliczki jej muzycznego mentora i przyjaciela: Witolda Frankiewicza, który by? twórc? pierwszego portalu bluesowego w Polsce Blues.pl i za?o?ycielem oraz pierwszym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bluesowego, ale ta? jurorem i promotorem Festiwalu Jesie? z Bluesem.

Magda, bardzo wzruszona, przypomnia?a, ?e to w?a?nie w Bia?ymstoku pozna?a Witolda i zacz??a swoj? profesjonaln? karier? z ówczesnym swym zespo?em zwyci?stwem w konkursie, a rok pó?niej, te? na Jesieni z Bluesem, mia?a swój pierwszy solowy wyst?p.

Wieczorem w wype?nionym po brzegi klubie Fama wyst?pili: Magdy Piskorczyk (z zespo?em) oraz Micha? Kielak z go??mi, m.in. Andrzejem Wodzi?skim.

fotogaleria

2015-09-17

  Bia?ystok Dzie? Bluesa
  
 Wrzosowisko 2015
Koncertowy wrzesie? i pa?dziernik

Koniec lata i pocz?tek jesieni Magda sp?dzi koncertuj?c w Polsce. Ju? 12 wrze?nia zapraszamy do Bia?egostoku na Polski Dzie? Bluesa, w czasie którego odb?dzie si? ods?oni?cie tablic w Alei Bluesa i koncert w klubie Fama: Magdy Piskorczyk (z zespo?em) oraz Micha?a Kielaka z go??mi. A potem zapraszamy na zlot motocyklowy Memento Mori do Kuniowa i na szereg koncertów w Gomunicach, K?dzierzynie-Ko?lu (Festiwal Wrzosowisko), Warszawie, Olsztynie, Gdyni, Rzeszowie (Festiwal Breakout Days), Krakowie, Ole?nicy...

05.09 - Sztum, Dni Ziemi Sztumskiej, Plener
12.09 - Bia?ystok, Dzie? Bluesa, Fama BOK
13.09 - Kuniów k. Kluczborka, Zlot Motocyklowy
26.09 - Gomunice, Bogart
27.09 - K?dzierzyn-Ko?le, Wrzosowisko - Chemik
29.09 - Warszawa, Saska K?pa Prom Kultury
30.09 - Olsztyn, Galeria Sowa
01.10 - Gdynia, Bluesclub
03.10 - Rzeszów, Festiwal Breakout Days, Mikrofon
04.10 - Kraków, PiecArt
05.10 - Kraków, PiecArt
10.10 - Ole?nica, MOKiS

Lista z adresami, godzinami itp.:
www.magdapiskorczyk.com/koncerty

2015-09-03

 
Koncertowy czerwiec i lipiec z Magd? Piskorczyk

To b?dzie bardzo aktywny okres - 11 koncertów w 4 krajach i warsztaty w Luksemburgu:

13.06 - NIEMCY, Wuppertal, BürgerBahnhof
14.06 - NIEMCY, Twistringen, Ziegelei OpenAir
17.06 - Pozna?, Alligator
18.06 - Warszawa, Jazz w Podziemiach Kamedulskich
(Aula centrum Dobre Miejsce)
19.06 - Chorzów, Restauracja ?ania, Park ?l?ski
20.06 - Damas?awek, Gminny O?rodek Kultury
26.06 - CZECHY, Teplice, Jazz Club Teplice
27.06 - NIEMCY, Singen, Stadtfest
28.06 - LUXEMBURG, Warsztaty Masterclass
04.07 - LUXEMBURG, Luxemburg, Sang a Klang
05.07 - Boles?awiec, Piwnica Paryska (Blues nad Bobrem Aperitif)
11.07 - Kielce, D?T, Pa?acyk Zieli?skiego

Koncert w Ole?nicy zosta? odwo?any przez organizatora.

Lista z adresami, godzinami itp.:
www.magdapiskorczyk.com/koncerty

2015-06-03

 

Magda w Radiu Kraków

W sobot? 9 maja mi?dzy 20:05 a 22:00 w RADIU KRAKÓW w audycji Micha?a B?aszczyka "Poci?g do muzyki" go?ciem b?dzie Magda Piskorczyk, która opowie o tegorocznej edycji warsztatów Festiwal Blues nad Bobrem​.

Zapraszamy do s?uchania online:
www.radiokrakow.pl/sluchaj-online

www.radiokrakow.pl/dziennikarze/sylwetka/michal-blaszczyk/

 

2015-05-07

 
 
  

Magda na kolejnej sk?adance w Singapurze

W Singapurze i Malezji ukaza?a si? kolejna audiofilska sk?adanka z utworem wykonywanym przez Magd?, tym razem jest to "I'd Rather Go Blind", a p?yta CD (podwójna) zatytu?owana jest "Amazing Jazz".

2015-05-05

 

Blues nad Bobrem 2015

Z wielk? rado?ci? informuj? o starcie zapisów na warsztaty Festiwal Blues nad Bobrem

www.bluesnadbobrem.pl

Mam przyjemno?? kolejny raz znale?? si? w znakomitym gronie wyk?adowców
oraz wspó?organizowa? FESTIWAL o tak d?ugiej tradycji (w tym roku mija 25 lat!!).

Mam nadziej?, ?e zobaczymy si? w Kruszynie! ZAPRASZAM i szczerze polecam!

Magic

 

 

2015-02-26

 

Magda w Radiu Mazowsze 26 stycznia

W poniedzia?ek 26 stycznia 2015 ok. godz. 13:05 Magda Piskorczyk b?dzie go?ci? w Radiu Mazowsze w Magazynie Bardziej Kulturalnym S?awomira Drygalskiego.

Audycji mo?na s?ucha? na 106,4 fm na Mazowszu oraz online w Internecie:
www.radio-mazowsze.pl

2015-01-24

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>
"Ależ ona jest drapieżna, ależ ma siłę i charyzmę..." Petar Petrović - Polskie Radio

"Nie znałem dotąd twórczości Magdy Piskorczyk. Słyszałem jedynie, że ma (podobno) najlepszy bluesowy głos w Polsce. Nieprawda! To wielość świetnych głosów!" Michał Buczkowski - Magazyn Muzyczny RUaH.pl

"Udało się Magdzie wypracować własne brzmienie, które wynika nie tylko z niekonwencjonalnego instrumentarium (...), ale przede wszystkim z osobliwej, coraz bardziej wyrazistej wizji artystycznej." Sławek Turkowski - Feelin' the Blues, Jazz Radio

Official_Video sklepik-Magda-CD CDbaby-store myspace

All Rights Reserved Magda Piskorczyk